ครม.เคาะ 1.12 หมื่นล้านบาท เคเบิลใต้ทะเลเกาะสมุย เพิ่มความสามารถการส่งพลังงานไฟฟ้า

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,230 ล้านบาท

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งพลังงานไฟฟ้าไป อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกาะข้างเคียง ได้แก่ เกาะเต่า และเกาะพะงัน สนองตอบต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ทั้งนี้ กฟผ.จะใช้เงินรายได้ (Internal Cash Flow) เป็นลำดับแรกไม่น้อยกว่า 25% และแหล่งเงินทุนอื่น 75% โดยหากต้องกู้จะพิจารณากู้เงินในประเทศเป็นลำดับแรก

ครม.เคาะ 1.12 หมื่นล้านบาท เคเบิลใต้ทะเลเกาะสมุย เพิ่มความสามารถการส่งพลังงานไฟฟ้า
ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ทั้งนี้ มีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ 10,130.7 ล้านบาท จะทำให้อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเพิ่มขึ้น 0.0025 บาทต่อหน่วย ตลอดอายุโครงการ โดยกระทรวงการคลังไม่มีความจำเป็นต้องค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจาก กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : babe369.com